• Türkçe
  • English
20 yılı aşkın tecrübe
ve birikim...
AnasayfaTrafik Güvenliği

Trafik Güvenliği

Birçok sektörü içine alan Trafik Güvenliği, insan sağlığı ve güvenliğinin merkezinde yer almaktadır. Doğru hedef ve çözümlere ulaşabilmesi ve sürekli kendini geliştirebilmesi için ilgili sektörlerin eşgüdüm içerisinde olması gerekmektedir.

Karayolu trafik güvenliği konusunda denetim, eğitim, alt yapı ve sağlık gibi alanlarda görev ve sorumlulukları olan birimlerin her birisinin ayrı ayrı görevlerini başarıyla yerine getirmeleri trafik güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanması açısından yeterli değildir.

Diğer bir ifadeyle, trafik sorunu hiçbir kurumun tek başına çözebileceği bir sorun değildir. Her birim ve kurumun aynı zamanda diğer kurumlarla uyumlu bir şekilde çalışması durumunda bütün olarak karayolu güvenliğini sağlamada başarıdan söz edilebilir.

Ulaşım sisteminin işleyişinde rolü olan bütün paydaşların ortak sorumluluk anlayışı taşıması, vatandaşlar ile kamu ve özel sektör ile sivil toplum örgütlerinin aynı güvenlik vizyon ve sorumluluğu paylaşmaları gerekmektedir. Bu anlayış, öncelikle küçük yaştan başlayan temel trafik eğitimi ve bu eğitimin devamlılığının sağlanması ve toplumun bütün kesimlerinin güvenli sistem yaklaşımı doğrultusunda eşgüdüm içerisinde hareket etmesidir.

Dünyada her yıl trafik kazalarında yaklaşık 1,4 milyon kişi hayatını kaybetmekte, 50 milyon kişi de yaralanmaktadır. Dünya genelinde trafik kazalarının maliyeti 550 milyar $ olup, ülkelerin gayri safi milli hasılalarının yaklaşık %3’ünü alıp götürmektedir.

Referanslarımız

Trafik Güvenliği
Hatay Büyükşehir Belediyesi
Trafik Güvenliği
Kütahya Belediyesi
Trafik Güvenliği
Karayolları Genel Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü
İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü
Malatya Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü
Romanya Karayolları
Romanya Karayolları
Yatay Trafik İşaretlemesi
Braila Belediyesi
Yatay Trafik İşaretlemesi
Silistea Belediyesi
Yatay Trafik İşaretlemesi
Karayolu Taahhüt ve Trafik Güvenliği Firmaları
Dinarkom Mühendislik Trafik İşaretleri © 2013 - 2022 | İzinsiz Kopyalanamaz. Bütün Hakkı Saklıdır. | Designed by Sürrealist Web Tasarım & Yazılım
Yukarı Çık